Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

XIV/110/2012

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszeni

Data podjęcia/podpisania: 2012-03-21

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-03-21

Tytuł aktu:

Uchwała nr XIV/110/2012 w sprawie zmiany treści uchwały nr X/75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 

Zmienia:

X/75/2011

Na podstawie:

Na podstawie art. 18. ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Treść:

§ 1. W uchwale NrX/75/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 27 października 2011 wprowadza się następujące zmiany:
- § 1 otrzymuje brzmienie: "Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży dotyczącej: lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziału w nieruchomości wspólnej wraz z udziałem w prawie własności gruntu; zbywanych na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, położonego w:
- Ledno 11/2 (działka nr 4/6 obręb Głuchów) o pow. 52,73m²- w wysokości 80% ceny sprzedaży wynoszącej 32980,00zł co stanowi kwotę bonifikaty 26384,00zł;
Bonifikata udzielana jest pod warunkiem jednorazowej zapłaty przez nabywcę ceny zakupu nieruchomości."
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-02 11:27:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-02 11:28:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-21 12:54:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2161 raz(y)