ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

V/40/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 22 kwietnia 2011

Data podjęcia/podpisania: 2011-04-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-04-22

Tytuł aktu:

Uchwała numer V/40/2011 w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Trzebiechów do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Gmina Trzebiechów przystępuje do realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób bezrobotnych w gminie Trzebiechów” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie
7.1. „Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętego
decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.
§ 2. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w latach 2011-
2013.
§ 3. Wkład własny gminy będzie uzależniony od wielkości dofinansowania w podpisanej w późniejszym
terminie umowie z Instytucją Wdrażającą. Stanowić będzie 10,5% wartości projektu w danym roku.
§ 4. Środki finansowe na realizację projektu systemowego przyznane przez Instytucję Wdrażającą (Instytucja
Pośrednicząca II stopnia) wynoszą 177 378,99 zł na okres 2011-2013.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-27 12:40:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-27 12:47:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-27 12:54:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2895 raz(y)