Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.
Nr aktu prawnego
0050.22.2024
Status
 
Lp: 12
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
II/13/2024
Status
 
Lp: 13
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
II/12/2024
Status
 
Lp: 14
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
Nr aktu prawnego
II/11/2024
Status
 
Lp: 15
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024 - 2038
Nr aktu prawnego
II/10/2024
Status
 
Lp: 16
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
II/9/2024
Status
 
Lp: 17
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
II/8/2024
Status
 
Lp: 18
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
II/7/2024
Status
 
Lp: 19
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
II/6/2024
Status
 
Lp: 20
Data podjęcia
2024-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
II/5/2024
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji