Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
0050.22.2023
Status
 
Lp: 12
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
0050.21.2023
Status
 
Lp: 13
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sulechów realizacji zadania publicznego Gminy Trzebiechów w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XXXIX/303/2023
Status
 
Lp: 14
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXIX/302/2023
Status
 
Lp: 15
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXIX/301/2023
Status
 
Lp: 16
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXIX/300/2023
Status
 
Lp: 17
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXIX/299/2023
Status
 
Lp: 18
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
XXXIX/298/2023
Status
 
Lp: 19
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXIX/297/2023
Status
 
Lp: 20
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia
Nr aktu prawnego
XXXIX/296/2023
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji