Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

XXXIX/302/2023

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXIX

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-06-30

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 1869, opublikowano dnia: 2023-07-07

Tytuł aktu:

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiechów

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiechów, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy w  Trzebiechowie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r., nr 9 poz. 265).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-05 13:27:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-05 13:28:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-27 19:08:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
358 raz(y)