Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

XXXIX/301/2023

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXIX

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-06-30

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 1910, opublikowano dnia: 2023-07-26

Tytuł aktu:

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Trzebiechów

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 565 ust. 2 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz .U. z 2022 r. poz. 2526 ze zm.) oraz w związku z § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. W uchwale nr XIX/166/2021 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 lutego 2021 r w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzebiechów załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-05 13:25:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-05 13:26:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-27 18:24:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
355 raz(y)