Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

XXXIX/299/2023

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXIX

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-06-30

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzie w życie z dniem 1 września 2023 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 1867, opublikowano dnia: 2023-07-07

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.), art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P. z 2023 r. poz. 243) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. W uchwale nr IX/77/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 września 2019 r. zmienia się zapis § 2 , który otrzymuje brzmienie:
 
„§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 1,30 za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu publicznym, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzie w życie z dniem 1 września 2023 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-05 13:19:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-05 13:20:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-27 19:04:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
297 raz(y)