Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

0050.1.2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status:  

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-02

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w roku 2023

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2,  art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), uchwały Nr XXXIV/259/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r., poz. 2333) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1. 1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Trzebiechów w 2023 roku.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartłomiej Cybulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-21 13:24:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-21 13:24:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-27 11:36:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
421 raz(y)