Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

0050.38.2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status:  

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-16

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.   z 2022r. poz.1634 z późn.zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 15 ust. 2 uchwały Nr XXVI/208/2021 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2021r. zarządzam, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Kwota dochodów gminy  po zmianach wynosi 27.921.120,02 zł z tego:
a) dochody bieżące                                                  22.849.623,01 zł
b) dochody majątkowe                                              5.071.497,01 zł
 
§ 3. Zmienia się  budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 31.773.025,13 zł z tego: 
a) wydatki bieżące                                                 22.700.633,42 zł  
b) wydatki majątkowe                                             9.072.391,71 zł
 
§ 5. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 6.  Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 7. W zarządzeniu Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 4 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r. dodaje się w podstawie prawnej art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.).
 
§ 8. W zarządzeniu Nr 0050.36.2022 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r. dodaje się w podstawie prawnej art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.).
 
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kulik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-09 11:22:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-09 11:22:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-09 11:22:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
458 raz(y)