Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

XXXIV/258/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXIV

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-14

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2 , art. 214, art. 215, art. 216, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm )  uchwala się,  co następuje: 
 

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Kwota dochodów gminy  po zmianach wynosi 27.532.040,84 zł z tego:
a) dochody bieżące                                                 22.460.543,83 zł
b) dochody majątkowe                                             5.071.497,01 zł
 
§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 31.383.945,95 zł z tego: 
a) wydatki bieżące                                                  22.311.554,24 zł  
b) wydatki majątkowe                                              9.072.391,71 zł 
 
§ 5. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.250.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.250.000,00 zł. 
 
§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 150.336,82 zł.
 
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatku na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 27.789,18 zł.
 
§ 9. Ustala się plan  dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 256.543,61 zł.
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 13:58:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 13:58:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 14:18:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
649 raz(y)