Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

XXXIII/257/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXIII

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-26

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.     z 2022r. poz.559 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art. 216, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm ) uchwala się,  co następuje: 
 
 

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Kwota dochodów gminy  po zmianach wynosi 25.816.963,70 zł z tego:
a) dochody bieżące                                                 20.745.466,69 zł
b) dochody majątkowe                                             5.071.497,01 zł
 
§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 29.668.868,81 zł z tego: 
a) wydatki bieżące                                                 20.874.477,10 zł  
b) wydatki majątkowe                                             8.794.391,71 zł 
 
§ 5. W § 8 dodaje się pkt..3 i 4, które otrzymują brzmienie:
 3. Ustala się  plan dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 6.470.000,00 zł.
 
4. Ustala się plan  dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 241.244,99 zł.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-03 11:12:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-03 11:12:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-14 10:32:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
754 raz(y)