Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2015 – 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIV/263/2022
Status
 
Lp: 132
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXIV/262/2022
Status
 
Lp: 133
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIV/261/2022
Status
 
Lp: 134
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIV/260/2022
Status
 
Lp: 135
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XXXIV/259/2022
Status
 
Lp: 136
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIV/258/2022
Status
 
Lp: 137
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
0050.37.2022
Status
 
Lp: 138
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
0050.36.2022
Status
 
Lp: 139
Data podjęcia
2022-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
0050.35.2022
Status
 
Lp: 140
Data podjęcia
2022-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz określenia zakresu jej zadań i regulaminu pracy
Nr aktu prawnego
0050.34.2022
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji