Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXIX/301/2023
Status
 
Lp: 122
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXIX/300/2023
Status
 
Lp: 123
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXIX/299/2023
Status
 
Lp: 124
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
XXXIX/298/2023
Status
 
Lp: 125
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXIX/297/2023
Status
 
Lp: 126
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia
Nr aktu prawnego
XXXIX/296/2023
Status
 
Lp: 127
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXIX/295/2023
Status
 
Lp: 128
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 - 2038
Nr aktu prawnego
XXXIX/294/2023
Status
 
Lp: 129
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
Nr aktu prawnego
XXXIX/293/2023
Status
 
Lp: 130
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIX/292/2023
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji