Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
0050.29.2022
Status
 
Lp: 122
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
0050.28.2022
Status
 
Lp: 123
Data podjęcia
2022-09-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIII/257/2022
Status
 
Lp: 124
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXII/256/2022
Status
 
Lp: 125
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXII/255/2022
Status
 
Lp: 126
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Radowice
Nr aktu prawnego
XXXII/254/2022
Status
 
Lp: 127
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radowice w gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXII/253/2022
Status
 
Lp: 128
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
Nr aktu prawnego
XXXII/252/2022
Status
 
Lp: 129
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych form, warunków i zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Trzebiechów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
XXXII/251/2022
Status
 
Lp: 130
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXII/250/2022
Status
 

Nawigacja między stronami listy informacji