ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

XIII/111/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2020-05-15

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,6 art. 216, art.217, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 późn.zm)  uchwala się,  co następuje: 

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Kwota dochodów gminy  po zmianach wynosi 19.066.012,53 zł z tego:
a) dochody bieżące 17.722.803,90 zł
b) dochody majątkowe 1.343.208,63 zł
 
§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 21.500.012,53 zł z tego: 
a) wydatki bieżące 17.450.404,23 zł
b) wydatki majątkowe 4.049.608,30 zł
 
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.434.000,00 zł zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 
 
§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr3 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.250.000,00 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 167.776,00 zł.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-18 22:09:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-18 22:10:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-09 20:41:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
466 raz(y)