ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1271
Data podjęcia
2010-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/185/10 w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy w Trzebiechowie na2010r.
Nr aktu prawnego
XXXI/185/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1272
Data podjęcia
2010-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/184/10 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXI/184/10
Status
Obowiązujący
Lp: 1273
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/183/09 w sprawie : upoważnienia Wójta do udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora na uchwałę Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
XXX/183/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1274
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/182/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXX/182/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1275
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/181/09 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzcbiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXX/181/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1276
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/180/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1277
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXX/179/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
Nr aktu prawnego
XXX/179/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1278
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/177/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Trzebiechów nieruchomości oznaczonych jako tereny rolne stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXIX/178/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1279
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/177/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2010
Nr aktu prawnego
XXIX/177/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1280
Data podjęcia
2009-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/176/09 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXIX/176/09
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji