Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1201
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 12/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie wsi Trzebiechów
Nr aktu prawnego
12/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1202
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 11/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.
Nr aktu prawnego
11/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1203
Data podjęcia
2009-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 10/09 w sprawie utworzenia elementów organizacyjnych do przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji /przyjęcia/ ludności, zwierząt domowych, ważnej dokumentacji i mienia niezbędnego do funkcjonowania gminy oraz zasad prowadzenia ewakuacji na czas trwania sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
10/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1204
Data podjęcia
2009-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 9/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
9/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1205
Data podjęcia
2009-04-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 8/09 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Budowę drogi gminnej z odwodnieniem w m. Swarzynice gmina Trzebiechów"
Nr aktu prawnego
8/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1206
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 7/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.
Nr aktu prawnego
7/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1207
Data podjęcia
2009-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 6/2009 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzebiechów oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze gminnych jednostek organizacyjnych"
Nr aktu prawnego
6/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1208
Data podjęcia
2009-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 5/09 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nr aktu prawnego
5/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1209
Data podjęcia
2009-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 4/09 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
4/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1210
Data podjęcia
2009-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 3/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
3/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji