Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1071
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/43/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
Nr aktu prawnego
VI/43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1072
Data podjęcia
2011-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 15/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie przedszkola niepublicznego od dnia 1 września 2011 roku, na bazie majątku Gminy Trzebiechów, po zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkole Filialnej w Swarzynicach.
Nr aktu prawnego
15/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1073
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 14/2011 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. „Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury boiska sportowego we wsi Głuchów ".
Nr aktu prawnego
14/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1074
Data podjęcia
2011-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 13/2011 zmiany uchwały budżetowej na 201 Ir.
Nr aktu prawnego
13/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1075
Data podjęcia
2011-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 12/2011 powołania Zespołu Oceniającego dla ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
12/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1076
Data podjęcia
2011-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 11/2011 zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
11/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1077
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/37/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Trzebiechów do zasięgnięcia opinii dotyczącej utworzenia Zespołu Edukacyjnego
Nr aktu prawnego
V/37/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1078
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/39/2011 w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011 – 2015.
Nr aktu prawnego
V/39/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1079
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/40/2011 w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Trzebiechów do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Nr aktu prawnego
V/40/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1080
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/41/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
V/41/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji