Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1061
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/47/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 20112016
Nr aktu prawnego
VI/47/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1062
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/46/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.
Nr aktu prawnego
VI/46/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1063
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/45/2011 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty do ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
VI/45/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1064
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/44/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
Nr aktu prawnego
VI/44/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1065
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/43/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
Nr aktu prawnego
VI/43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1066
Data podjęcia
2011-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 15/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie przedszkola niepublicznego od dnia 1 września 2011 roku, na bazie majątku Gminy Trzebiechów, po zlikwidowanej z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkole Filialnej w Swarzynicach.
Nr aktu prawnego
15/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1067
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 14/2011 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla inwestycji pn. „Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury boiska sportowego we wsi Głuchów ".
Nr aktu prawnego
14/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1068
Data podjęcia
2011-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 13/2011 zmiany uchwały budżetowej na 201 Ir.
Nr aktu prawnego
13/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1069
Data podjęcia
2011-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 12/2011 powołania Zespołu Oceniającego dla ponownego ustalenia oceny pracy dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
12/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1070
Data podjęcia
2011-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 11/2011 zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
Nr aktu prawnego
11/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji