Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1051
Data podjęcia
2011-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 03/2011 w spranie, powołania komisji do zweryfikowania Protokółu wybrakowania sprzętu używanego w akcji przeciwpowodziowej
Nr aktu prawnego
03/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1052
Data podjęcia
2011-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie numer 02/011 w sprawie planu akcji kurierskiej
Nr aktu prawnego
02/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1053
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
zarządzenie numer 45/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
45/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1054
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 44/2010 w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych ,z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
44/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1055
Data podjęcia
2010-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 43/2010 w sprawie rozszerzenia działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
43/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1056
Data podjęcia
2010-12-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 42/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
Nr aktu prawnego
42/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1057
Data podjęcia
2010-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 41/2010 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Trzebiechów w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Nr aktu prawnego
41/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1058
Data podjęcia
2010-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 40/2010 w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót pn. „Remont drogi Borek- Głęboka", „Remont drogi Swarzynice - Kleniczki oraz .dróg prowadzących do wałów p.powodziowych", „Remont drogi Swarzynice - Ledno"
Nr aktu prawnego
40/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1059
Data podjęcia
2010-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 39/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
Nr aktu prawnego
39/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1060
Data podjęcia
2010-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 38/2010 w sprawie systemu stałych dyżurów
Nr aktu prawnego
38/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji