Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1031
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/36/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
Nr aktu prawnego
V/36/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1032
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/35/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
Nr aktu prawnego
V/35/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1033
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwał numer V/33/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy.
Nr aktu prawnego
V/33/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1034
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/32/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2011
Nr aktu prawnego
IV/32/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1035
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/31/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy w Trzebiechowie na 2011r.
Nr aktu prawnego
IV/31/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1036
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/30/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej planem miejscowym) dla terenów pod budowę Farmy Wiatrowej w obrębie Ostrzyce gmina Trzebiechów.
Nr aktu prawnego
IV/30/2011
Status
Zmieniony
Lp: 1037
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/29/2011 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
IV/29/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1038
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/28/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
Nr aktu prawnego
IV/28/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1039
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr IV/27/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
Nr aktu prawnego
IV/27/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1040
Data podjęcia
2011-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwał nr IV/26/2011 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Nr aktu prawnego
IV/26/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji