ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
X/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
IX/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
IX/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
IX/79/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
IX/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów
Nr aktu prawnego
IX/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
Nr aktu prawnego
IX/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
IX/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
IX/74/2019
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji