ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja
Nr aktu prawnego
V/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3 go Maja
Nr aktu prawnego
V/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021" dla Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
V/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2019
Nr aktu prawnego
IV/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
IV/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2019.
Nr aktu prawnego
IV/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
IV/26/2019
Status
Utraciło moc
Lp: 89
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
III/25/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2018-12-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
Nr aktu prawnego
III/24/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji