ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
V/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
V/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Nr aktu prawnego
V/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
V/35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
V/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja
Nr aktu prawnego
V/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3 go Maja
Nr aktu prawnego
V/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2018-2021" dla Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
V/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Trzebiechowie na rok 2019
Nr aktu prawnego
IV/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Trzebiechowie na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/29/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji