ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVIII/216/2010 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Trzebiechów. 
Nr aktu prawnego
XXXVIII/216/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 692
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVIII/215/2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Nr aktu prawnego
XXXVIII/215/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVIII/214/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XXXVIII/214/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVIII/213/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII/213/2010
Status
Zmieniony
Lp: 695
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVIII/212/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/212/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 696
Data podjęcia
2010-11-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVIII/211/2010 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010r
Nr aktu prawnego
XXXVIII/211/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 697
Data podjęcia
2010-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVII/210/2010 w sprawie zamiany działek w miejscowości Podlegórz
Nr aktu prawnego
XXXVII/210/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2010-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVII/209/2010 w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nr aktu prawnego
XXXVII/209/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 699
Data podjęcia
2010-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVII/208/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII/208/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 700
Data podjęcia
2010-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVII/207/2010 w sprawia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXVII/207/2010
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji