ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 641
Data podjęcia
2011-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VII/50/2011 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Mieszkowo na lata 2009-2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
VII/50/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 642
Data podjęcia
2011-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VII/49/2011 w sprawie zatwierdzenia zmienionego Planu Odnowy miejscowości Borek na lata 2009 - 2016 z perspektywą do 2020 roku
Nr aktu prawnego
VII/49/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 643
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/48/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
VI/48/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 644
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/47/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 20112016
Nr aktu prawnego
VI/47/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 645
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/46/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.
Nr aktu prawnego
VI/46/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 646
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/45/2011 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty do ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
VI/45/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 647
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/44/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
Nr aktu prawnego
VI/44/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 648
Data podjęcia
2011-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR VI/43/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
Nr aktu prawnego
VI/43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 649
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/37/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Trzebiechów do zasięgnięcia opinii dotyczącej utworzenia Zespołu Edukacyjnego
Nr aktu prawnego
V/37/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 650
Data podjęcia
2011-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała numer V/39/2011 w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011 – 2015.
Nr aktu prawnego
V/39/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji