ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XIV/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiechów do organu regulacyjnego
Nr aktu prawnego
XIV/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
XIV/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XIV/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XIV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 - 2037
Nr aktu prawnego
XIV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzebiechów za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebiechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebiechów wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XIV/113/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji