ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
Nr aktu prawnego
XI/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XI/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
XI/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
XI/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nr aktu prawnego
X/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
X/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 - 2030
Nr aktu prawnego
X/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
X/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
X/84/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji