ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XVII/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap II
Nr aktu prawnego
XVII/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nie naruszania ustaleń II Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap II
Nr aktu prawnego
XVII/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Nr aktu prawnego
XVII/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 - 2037
Nr aktu prawnego
XVI/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVI/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XVI/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XVI/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XVI/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebiechowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
XVI/133/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji