ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: X/85/2019Drukuj informacjęAkt prawny: X/85/2019

Szczegóły informacji

X/85/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: X

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r

Data podjęcia/podpisania: 2019-11-08

Tytuł aktu:

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z  dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
 
1) od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -  3,15 od 1 m2 powierzchni;
 
 2) od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych - 0,77 zł  od 1  m²  powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   - 20,02 zł   od 1  m ²  powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń   - 4,87zł od 1 m² powierzchni  użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,25zł od 1 m² powierzchni użytkowej
 
3)  od budowli  -  2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2. Oprócz zwolnień wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części, związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy oraz ogólnodostępne hale i sale sportowe.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
                       
§ 4. Traci moc uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub z 2018r. poz. 2921).
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i  obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-14 13:19:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-14 13:19:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29 14:58:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
637 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony