ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/60/2019Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/60/2019

Szczegóły informacji

VIII/60/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VIII

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2019-09-06

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn.zm) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,5,6 art. 216, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869)  uchwala się,  co następuje:

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Kwota dochodów gminy  po zmianach wynosi 21.504.153,15 zł z tego:
a) dochody bieżące                                                            16.997.036,27 zł
             b) dochody majątkowe                                                          4.507.116,88 zł
 
§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 25.082.786,65 zł z tego: 
             a) wydatki bieżące                                                            14.684.547,53 zł  
             b) wydatki majątkowe                                                       10.398.239,12 zł
 
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 3.578.633,50 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
           
§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.335.709,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł,
  2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.970.213,85 zł.
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  483.331,58 zł
  4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.293.083,65 zł.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 9. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 621.00000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 621.000,00 zł.
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-12 14:41:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-12 14:45:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-12 14:47:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony