ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: 0050.3.2020Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.3.2020

Szczegóły informacji

0050.3.2020

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2020-01-22

Tytuł aktu:

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego i obowiązku szkolnego

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 6, art.  39 ust. 4 i art. 39a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego i obowiązku szkolnego, zwanych dalej „placówkami”, w przypadku, gdy ustawa nakłada na Gminę obowiązek zwrotu kosztów dowozu.
 2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni dziecka lub ucznia niepełnosprawnego korzystając z:
  1. własnego środka transportu,
  2. wynajętego bądź użyczonego środka transportu,
  3. środków komunikacji publicznej.
 
§ 2. Zwrot kosztów odbywa się na podstawie umowy zawartej z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi dziecka (ucznia) niepełnosprawnego (wzór umowy stanowi zał. nr 2 do zarządzenia).
 
§ 3. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych jest złożenie w Urzędzie Gminy wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. 1. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych stanowi odległość, na jaką dowożone jest dziecko (uczeń) do placówki, średnia cena paliwa, średnie zużycie paliwa samochodu, którym dokonywany jest dowóz oraz liczby dni pobytu dziecka (ucznia) w placówce.
2. Szczegółowy sposób obliczania kosztów dowozu określa art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.   
3. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna, dojeżdżających środkami komunikacji publicznej jest przedłożenie rachunków za zakupione bilety miesięczne lub przedłożenie jednorazowych biletów za przejazdy.
 
§ 5. Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, obowiązuje do 30 czerwca 2020r. i obejmuje rodziców, którzy nie wypowiedzieli dotychczasowych umów.
 
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-23 17:06:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-23 17:09:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-27 22:07:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony