ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: 0050.20.2019Drukuj informacjęAkt prawny: 0050.20.2019

Szczegóły informacji

0050.20.2019

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Uchylony

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018 - 2023

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2019-05-08

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu statutów sołectw z mieszkańcami Gminy Trzebiechów

Uchylony przez:

0050.21.2019

Na podstawie:

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 937) zarządzam, co następuje:

Treść:

§1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji w sołectwach położonych na terenie Gminy Trzebiechów: Borek, Gębice, Głuchów, Ledno – Głęboka, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice, Trzebiechów.
 
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt wzorcowego statutu Sołectwa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
3. Konsultacje skierowane są do mieszkańców Gminy Trzebiechów.
 
4. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 20 maja 2019r. do 7 czerwca 2019r.
 
5. W celu przeprowadzenia konsultacji:
  1. udostępnia się treść projektu wzorcowego statutu Sołectwa mieszkańcom Gminy Trzebiechów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebiechów www.bip.trzebiechow.pl w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” i na stronie internetowej Gminy www.trzebiechow.pl w zakładce „Komunikaty” ,
  2. wywiesza się treść projektu wzorcowego statutu Sołectwa na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Trzebiechów oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, o których mowa w ust. 1.
6. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag do projektu wzorcowego statutu Sołectwa.
 
7. Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, zamieszczony zostanie w BIP i na stronie internetowej Gminy Trzebiechów oraz dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiechów i u sołtysów sołectw, o których mowa w ust. 1.
 
8. Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@trzebiechow.pl w terminie do dnia 7 czerwca 2019r.
 
§ 2. 1. Do koordynowania działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji wyznaczam Sekretarza Gminy.
 
2. Do zadań koordynatora, o którym mowa w ust. 1 należeć będzie w szczególności:
  1. przeprowadzenie konsultacji;
  2. przeprowadzenie analizy zgłoszonych uwag i wniosków;
  3. opracowanie wyników konsultacji.
3. Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami należy sporządzić sprawozdanie z ich przeprowadzenia.
 
§ 3. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i są zawsze brane pod uwagę, nie są jednak wiążące dla organów Gminy.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabella Staszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-09 11:47:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-09 11:52:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28 20:20:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
793 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony