ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 971
Data podjęcia
2011-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XII/92/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
XII/92/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 972
Data podjęcia
2011-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XII/89/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XII/89/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 973
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/87/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2012
Nr aktu prawnego
XI/87/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 974
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/86/2011 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XI/86/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 975
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/85/2011 w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
Nr aktu prawnego
XI/85/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 976
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/84/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XI/84/2011
Status
Zmieniony
Lp: 977
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/83/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XI/83/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 978
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/82/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/82/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 979
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/81/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
Nr aktu prawnego
XI/81/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 980
Data podjęcia
2011-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie".
Nr aktu prawnego
42/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji