ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 961
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/83/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XI/83/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 962
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/82/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/82/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 963
Data podjęcia
2011-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XI/81/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
Nr aktu prawnego
XI/81/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 964
Data podjęcia
2011-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie".
Nr aktu prawnego
42/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 965
Data podjęcia
2011-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Trzebiechowie
Nr aktu prawnego
47/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 966
Data podjęcia
2011-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlicy środowiskowej oraz ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń magazynowych przy sali sportowej
Nr aktu prawnego
46/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 967
Data podjęcia
2011-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 45/2011 w sprawie poszerzenia składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebiechów
Nr aktu prawnego
45/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 968
Data podjęcia
2011-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
Nr aktu prawnego
44/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 969
Data podjęcia
2011-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 43/2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 970
Data podjęcia
2011-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Nr aktu prawnego
41/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji