ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 931
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050.8.2012 w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS).
Nr aktu prawnego
0050.8.2012
Status
Zmieniony
Lp: 932
Data podjęcia
2012-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 7/2012 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
Nr aktu prawnego
7/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 933
Data podjęcia
2012-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów
Tytuł aktu
Zrządzenie nr 6.2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2012 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu
Nr aktu prawnego
6.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 934
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XIV/110/2012 w sprawie zmiany treści uchwały nr X/75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 
Nr aktu prawnego
XIV/110/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 935
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XIV/109/2012 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2017 
Nr aktu prawnego
XIV/109/2012
Status
Utraciło moc
Lp: 936
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XIV/108/2012 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XIV/108/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 937
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XIV/107/2012 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XIV/107/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 938
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XIV/106/2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
Nr aktu prawnego
XIV/106/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 939
Data podjęcia
2012-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XIII/99/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów
Nr aktu prawnego
XIII/99/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 940
Data podjęcia
2011-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XII/91/2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2012
Nr aktu prawnego
XII/91/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji