ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/156/2017Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/156/2017

Szczegóły informacji

XXIII/156/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2017-05-17

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 131 ust. 4 - 6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 stycznia 2017r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. W uchwale nr XXII/150/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia
kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów
jest organem prowadzącym:
1) dodaje się § 2a, o następującej treści:
„§ 2a. Określa się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów na potrzeby drugiego
etapu rekrutacji do publicznego przedszkola:
1) miejsce zamieszkania dziecka:
a) na terenie gminy Trzebiechów, 10 pkt
b) poza obwodem gminy Trzebiechów, 5 pkt
2) praca rodziców:
a) dziecko obojga rodziców pracujących - z udokumentowanym zatrudnieniem, 10 pkt
b) dziecko rodziców, z których jedno pracuje - z udokumentowanym zatrudnieniem, 5 pkt
3) dziecko posiada rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola, 10 pkt
4) samotne wychowywanie dziecka 15 pkt”;
2) w § 4 ust. 1 po punkcie 1) dodaje się pkt 1a), o następującej treści:
„1a) w zakresie kryteriów określonych w § 2a:
a) oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka,
b) zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z zakładu pracy od każdego z rodziców, lub w przypadku
samozatrudnienia wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
c) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tego przedszkola,
d) oświadczenie rodzica (opiekuna) o samotnym wychowywaniu dziecka.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-26 12:30:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-26 12:31:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-26 12:31:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony