ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXII/150/2017Drukuj informacjęAkt prawny: XXII/150/2017

Szczegóły informacji

XXII/150/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XXII

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2017-03-31

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 131 ust. 4 - 6, art. 133 ust. 2 i 3, art. ustawy z dnia 14 stycznia 2017r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej,
dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
§ 2. Określa się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów na potrzeby drugiego
etapu rekrutacji do publicznego przedszkola:
1) miejsce zamieszkania dziecka:
a) na terenie gminy Trzebiechów, 10 pkt
b) poza obwodem gminy Trzebiechów, 5 pkt
2) praca rodziców:
a) dziecko obojga rodziców pracujących - z udokumentowanym zatrudnieniem, 10 pkt
b) dziecko rodziców, z których jedno pracuje - z udokumentowanym zatrudnieniem, 5 pkt
3) dziecko posiada rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola, 10 pkt

§ 3. Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka 10 pkt
2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 10 pkt
§ 4. 1. Ocena spełnienia kryteriów dokonywana jest na podstawie następujących dokumentów, do których
przedłożenia zobowiązany jest rodzic kandydata:
1) w zakresie kryteriów określonych w § 2:
a) oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka,
b) zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z zakładu pracy od każdego z rodziców, lub w przypadku
samozatrudnienia wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,

c) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tego przedszkola.
2) w zakresie kryteriów określonych w § 3:
a) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy od każdego z rodziców lub w przypadku samozatrudnienia
wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 5. Traci moc uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie
ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej i publicznego
gimnazjum, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r.
poz. 826).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zenon Rychły
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Rychły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-04 13:35:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-04 13:36:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-15 14:09:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony