ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXX/181/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXX/181/09

Szczegóły informacji

XXX/181/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 18 grudnia 2009

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-18

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-12-18

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXX/181/09 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzcbiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Na podstawie:

Na podstawie art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D/. U. Nr 96, póz. 873 z późn. /m.)

Treść:

„Program Współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010'' zwany w dalszej treści „programem".
Rozdział l
Priorytety Gminy w realizacji zadań publicznych na rok 2010.
§ 1. Celem programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie przez samorząd organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.
§ 2. Rada Gminy przyjmuje, że realizacja niektórych zadań publicznych następować będzie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zwanymi dalej „podmiotami programu".
§ 3. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w roku 2010 we współpracy z podmiotami „programu" przyjmuje się:
1.   w zakresie ochrony zdrowia:
a) wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej,
b) promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy,
c) promocja i profilaktyka trzeźwości,
d) propagowanie aktywnych form życia beż nałogów.
2.   W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:
- organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo.
3.   W zakresie kultury fizycznej i turystyki:
a) organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, klubów sportowych,
b) organizowanie imprez sportowych, meczy, wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
c) prezentowanie turystycznych walorów gminy.
Rozdział 2
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2010 r.
§ 4. Współpraca Gminy Trzcbiechów z podmiotami programu będzie realizowana poprzez:
1)  powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
2)  wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
§ 5. Zlecenie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez przeprowadzanie otwartego konkursu ofert.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 7. Współpraca Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego programu odbywać się będzie w granicach środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Trzebiechów w 2010 roku,
§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia l stycznia 2010 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości prze/ wywieszenie na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-25 13:14:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-25 13:15:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-29 10:36:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony