ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/71/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XI/71/2016

Szczegóły informacji

XI/71/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2016 roku.

Data podjęcia/podpisania: 2016-01-20

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2016 - 2026

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 póz.
1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. l pkt l, art. 229, art. 230 ust. l i art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. póz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2016-2026 wraz z prognozą kwoty długu i
spłat zobowiązań na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem nr l do mniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Przedkłada się objaśnienia do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i
w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/l 1/2015 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2015 -2026 z późniejszymi zmianami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2016 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kulik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kulik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-26 09:31:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-26 09:32:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-26 09:32:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony