ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIX/166/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX/166/09

Szczegóły informacji

XXIX/166/09

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXIX

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 2010 roku

Data podjęcia/podpisania: 2009-11-18

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXIX/166/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Traci moc:

XXI/120/2008

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1 i 4, art.7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.)

Treść:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,37 zł od 1 m ² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m² powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,80 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) a)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 3,44 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
3. od budowli
a) będących sieciami gazowymi, rozdzielczymi średniego ciśnienia wraz z oprzyrządowaniem – 0,2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
b) pozostałych, niewymienionych w pkt. 3 lit. a – 2% ich wartości określonej jak wyżej.
§ 2. Oprócz zwolnień wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby działalności ochrony przeciwpożarowej, odprowadzania i oczyszczania ścieków, poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych.
2) Mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/120/08 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 2010 roku.
Uchwała podlega podaniu do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebiechów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-26 13:29:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-26 13:34:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08 12:57:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5472 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony