ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVII/158/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXVII/158/09

Szczegóły informacji

XXVII/158/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXVII

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wcjewództwa Lubuskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2009-06-30

Tytuł aktu:

Uchwała nr XXVII/158/09 zmieniająca uchwalę w sprawie Statutu Gminy Trzebiechów

Zmienia:

XXVII/158/09

Zmieniony przez:

XXVII/158/09

Na podstawie:

art. 3 ust. l i art. 18 ust. 2, pkt l ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)

Treść:

§ 1. W uchwale Nr YI/26/03 Rady Gminy w Trzcbicchowic z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Trzebiechów wprowadza się następujące zmiany:
1. § 110 statutu otrzymuje następujące brzmienie:
,, Pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie:
1) wyboru - Wójt Gminy,
2) mianowania - Kierownik USC (do dnia 31 grudnia 2011 r.),
3) powofania - Skarbnik Gminy, Zastępca Wójta,
4) umowy o pracę - pozostali pracownicy. "
2. § 111 statutu otrzymuje brzmienie:
„ 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy, a pozostate czynności Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy.
2. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada, w drodze uchwały.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wykonuje Wójt, "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wcjewództwa Lubuskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-26 10:29:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-26 10:29:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-28 10:24:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony