ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XX/161/2013Drukuj informacjęAkt prawny: XX/161/2013

Szczegóły informacji

XX/161/2013

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XX

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2013-02-20

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie nr XX/161/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Zmienia:

XVIII/144/2012

Na podstawie:

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2012 r.,
poz. 391 z późn. zm.1) ) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012, poz. 2385) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się termin składania pierwszej deklaracji właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.03.2013.”;
2) po § 2. dodaje się § 2a. w brzmieniu:
„§ 2a. Ustala się, że do deklaracji właściciel załącza następujące dokumenty:
1) dla nieruchomości zamieszkałych: wykaz zamieszkujących z nazwiska, imienia i nr PESEL, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) dla nieruchomości niezamieszkałych: wykaz ilości, a w szczególności osób, metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej, ilości łóżek, ilości grobów, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-27 13:20:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-01 12:58:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07 20:21:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony