ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/82/2011Drukuj informacjęAkt prawny: XI/82/2011

Szczegóły informacji

XI/82/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z d

Data podjęcia/podpisania: 2011-11-23

Tytuł aktu:

Uchwała nr XI/82/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Traci moc:

IIII/21/2010, XXXVIII/213/2010

Utracił moc przez:

XVII/130/2012

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków 0,42

od 1 m ² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 0,23
zł od 1 m² powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,66
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej 16,89
zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń 2,00
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 3,80
zł od
1 m² powierzchni użytkowej
3. od budowli 2%
ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.37
ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Oprócz zwolnień wymienionych w art. 7 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte
na potrzeby działalności ochrony przeciwpożarowej, związane
z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarzy oraz grunty zajęte na drogi wewnętrzne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/213/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 109, poz. 1700) oraz uchwała Nr
III/21/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej
określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 Nr 24 poz. 481).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01.01.2012r. Uchwała podlega podaniu do wiadomości na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebiechów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-29 09:11:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-03 08:54:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-21 13:25:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3440 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony