ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/61/2011Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/61/2011

Szczegóły informacji

VIII/61/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: VIII

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od dnia 1 wr

Data podjęcia/podpisania: 2011-08-24

Tytuł aktu:

UCHWAŁA NR VIII/61/2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.

Traci moc:

XXIV/95/2000

Na podstawie:

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust.
3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między
obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem zajęć określonym w tabeli:
 
Lp.  Stanowisko kierownicze  Tygodniowy wymiar zajęć
1 Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
do 12 oddziałów 8
13 – 16 oddziałów  5
17 i więcej oddziałów  2
2 Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
10 – 16 oddziałów  9
17 i więcej oddziałów  6

§ 2. Organ prowadzący w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach
zwolnić dyrektora szkoły /zespołu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć, jeżeli warunki
funkcjonowania szkoły/zespołu powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów
w wymiarze 20 godzin (zegarowych) tygodniowo.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/95/2000 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 listopada 2000 roku
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą od dnia 1 września 2011r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-30 11:13:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-30 11:16:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-21 13:32:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony