ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/42/2011Drukuj informacjęAkt prawny: V/42/2011

Szczegóły informacji

V/42/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 22 kwietnia 2011

Data podjęcia/podpisania: 2011-04-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-04-22

Tytuł aktu:

Uchwała numer V/42/2011 w sprawie skargi Pana Józefa Łakoty na działanie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 239,§ 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. ) Rada Gminy w Trzebiechowie po zapoznaniu się z wynikami badania skargi, przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy – uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Stwierdza się, że skarga Pana Józefa Łakoty z dnia 7 kwietnia 2011r. na dzialanie Wójta Gminy
i Przewodniczącego Rady Gminy nie wnosi nic nowego do sprawy rozpatrywanej przez Radę Gminy w roku 2006
uchwała Nr 161/XXXI/06 z dnia 27 września 2006r.
W sprawie będącej przedmiotem skargi zostały podjęte prawomocne orzeczenia Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także będącej przedmiotem badania
przez Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdzające prawidłowość działań Wójta w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym Rada Gminy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale Nr 161/XXXI/06
z dnia 27 września 2006r. w sprawie skargi Pana Józefa Łakoty na działanie Wójta Gminy i Przewodniczącego
Rady Gminy.
§ 2. Skargę uznaje się za ostatecznie załatwioną.
§ 3. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę – Panu Jóżefowi Łakocie i Wojewodzie
Lubuskiemu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
Skarga z dnia 7 kwietnia 2011r. i z dnia .24 marca 2011r. na Wójta Gminy Trzebiechów i Przewodniczącego Rady
Gminy wniesione przez Pana Józefa Łakotę zam. w Trzebiechowie ul. Sulechowska 26 nie wnoszą nic nowego do
sprawy rozpatrywanej przez Radę Gminy w roku 2006 i latach poprzednich. Zarzuty skarżącego o nierozpatrzeniu
przez Wójta Gminy wniosku z dnia 20 listopada 2001r. o umorzeniu III raty podatku rolnego są nieprawdziwe
i bezpodstawne albowiem w ramach jego rozpatrywania w dniu 25 stycznia 2002r. zawarte zostało pomiędzy
skarżącym, a Przewodniczącym Zarządu Gminy porozumienie w sprawie notarialnego przejęcia przez Gminę
części nieruchomości rolnej w zamian za zadłużenia podatkowe. W związku z powyższym utrzymano
postępowanie w sprawie wydania decyzji do chwili sfinalizowania przejęcia gruntu. Porozumienie nie zostało
wykonane z przyczyn leżących po stronie skarżącego. Decyzja o umorzeniu III raty podatku rolnego za rok 2001
wydana została zgodnie z wnioskiem podatnika w dniu 22 lipca 2002r. Umorzone również zostały przypadające
odsetki za zwłokę od należnego podatku. Skarżący wyczerpał wszystkie środki odwoławcze od wydanych decyzji,
czy postanowień. Organy Gminy nie mogą ponosić odpowiedzialności za działania umocowanego przez
skarżącego pełnomocnika ( adwokata ), który naraził Go na straty. Organy Gminy podejmując decyzję brały pod
uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a zarazem finansowe Gminy. Skarżacy obwinia organy Gminy
uczestniczące w rozpatrywaniu spraw, a także skarg za każdą podjętą decyzję negartywną dopatrując się
bezpodstawnie ich złośliwości. W sprawach będących przedmiotem skargi zostały podjęte prawomocne orzeczenia
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jak również była
przedmiotemn skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, które potwierdziły prawidłowości decyzji
Przewodniczącego Zarządu Gminy. W związku z powyższym zgodnie z art. 239 ustawy - Kodeks postępownia
administracyjnego Rada Gminy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale Nr 161/XXXI/06 Rady Gminy
w Trzebiechowie z dnia 27 września 2006 uznając skarge za bezpodstawną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-27 12:31:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-27 12:47:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-27 12:55:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony