ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/24/2011Drukuj informacjęAkt prawny: IV/24/2011

Szczegóły informacji

IV/24/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: 2010 - 2014

Data wejścia w życie: 16 lutego 2011 r.

Data podjęcia/podpisania: 2011-02-16

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-03-16

Tytuł aktu:

Uchwała nr IV/24/2011 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej

Traci moc:

VII/36/03

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), art. 15, art. 16, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) uchwala się, co następuje

Treść:

§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej z wyjątkiem podatników gminy Trzebiechów.*
§ 2. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej w miejscach, na których prowadzony jest handel na
terenie gminy Trzebiechów:
1. przy sprzedaży obnośnie tj. z kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, ręki – 5,00zł,
2. przy sprzedaży z wozu konnego – 8,00zł,
3. przy sprzedaży z łóżek polowych, stołów, namiotów, przy sprzedaży z przyczep samochodowych
o ładowności do 1600kg, samochodów osobowych (dotyczy również osób, które przechowują towar
w wymienionych środkach transportowych ustawionych w miejscach, na których prowadzony jest handel) –
12,00zł,
4. przy sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5tony – 15,00zł,
5. przy sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5tony oraz ciągnika i przyczepy
o ładowności pow.1600kg – 18,00zł
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2. Pobór inkasa w Trzebiechowie będzie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie,
a w pozostałych miejscowościach przez sołtysów.
3. Opłatę można uiszczać również miesięcznie* w kasie Urzędu Gminy w Trzebiechowie bądź u sołtysa.
4. Rozliczenia z pobranych opłat inkasenci dokonują każdego ostatniego dnia roboczego tygodnia.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranej kwoty z tytułu opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/36/03 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 kwietnia 2003r.w sprawie
ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego
 
* Uchawałą Nr 145/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górzez dnia 16 marca 2011 stwierdzono nieważność zapisów:
- w §1 "z wyjatkiem podatników gminy Trzebiechów"
- w §3 ust.3 "również miesięcznie"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Stempniewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Stempniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-26 12:13:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-26 12:13:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-21 12:44:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony