ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXV/151/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/151/09

Szczegóły informacji

XXV/151/09

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV

Kadencja: 2006 - 2010

Data wejścia w życie: 22 kwietnia 2009r

Data podjęcia/podpisania: 2009-04-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-04-22

Tytuł aktu:

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz 1591 z późn. zm.) oraz art 184 ust.l pkt 2b i 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 póz. 2104 z późn. zm.)

Treść:

§ 1. W związku z uchwałą Nr XXIV/146/09 z dnia 6 kwietnia 2009r. ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.640.000 zł
§ 2. Zmienia się załącznik o zadaniach inwestycyjnych na 2009r. jak w załączniku do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony