ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/19/2024Drukuj informacjęAkt prawny: III/19/2024

Szczegóły informacji

III/19/2024

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: III

Kadencja: 2024 - 2029

Data podjęcia/podpisania: 2024-06-26

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie:

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 późn.zm.) oraz § 1 Uchwały Nr II/12/2024 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. Udziela się dotacji celowej w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Chrystusa Króla  w Smolnie Wielkim na malowanie wnętrza kościoła Kościoła  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-259/A z dnia 04.09.2007 roku.
2. Dotacja w kwocie 350.000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych  00/100) udzielona zostanie z następujących środków:
1) w kwocie 343.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr RPOZ/2022/2782/PolskiLad,
2) w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) jako 2% udział własny wnioskodawcy ze środków własnych Gminy Trzebiechów, zgodnie ze Wstępną Promesą nr RPOZ/2022/2782/PolskiLad,
 
§ 2. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Trzebiechów a Parafią wymienioną w § 1 o udzielenie dotacji z uwzględnieniem zasad określonych uchwałą Nr II/12/2024 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z 2024r. poz.1528).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kulik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-03 09:39:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-03 09:39:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-03 13:58:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony