ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLII/310/2023Drukuj informacjęAkt prawny: XLII/310/2023

Szczegóły informacji

XLII/310/2023

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XLII

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-10-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.     z 2023r. poz. 40 z późn.zm) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,5, art. 216, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm )  uchwala się,  co następuje:
 

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Kwota dochodów gminy  po zmianach wynosi 30.117.175,40 zł z tego:
a) dochody bieżące                                                  21.491.038,19 zł
b) dochody majątkowe                                             8.626.137,21 zł
 
§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 34.239.985,53 zł z tego:
a) wydatki bieżące                                                  20.820.221,35 zł
b) wydatki majątkowe                                             13.419.764,18 zł
 
§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.122.810,13 zł, który zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
 
§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 669.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wysokości 1.250.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.250.000,00 zł.
 
§ 9. Ustala się plan  dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 93.185,14 zł.    
 
§ 10. W uchwale Nr XXXVI/266/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: w § 14 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 815,00 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 -refundacja podatku VAT za gaz.
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kulik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-31 14:01:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-31 14:01:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-31 14:02:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
98 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony