ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVII/273/2023Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/273/2023

Szczegóły informacji

XXXVII/273/2023

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXVII

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-02-24

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6 , art. 216, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm )  uchwala się,  co następuje: 
 

Treść:

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.  Kwota dochodów gminy  po zmianach wynosi 25.892.670,51 zł z tego:
a) dochody bieżące                                                  18.066.004,51 zł
b) dochody majątkowe                                              7.826.666,00 zł
 
§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi 31.781.647,05 zł z tego: 
a) wydatki bieżące                                                 19.293.235,91 zł
b) wydatki majątkowe                                             12.488.411,14 zł
 
§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.888.976,54 zł, który zostanie pokryty przychodami gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 
 
§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.583.576,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 7. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  1.900.000,00 zł.
 
§ 8. W  § 14. dodaje się pkt 4 i 5, które otrzymują brzmienie:
4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 14.000,00 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 - dodatek elektryczny.
5. Ustala się plan  dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 25.420,64 zł.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-03 11:59:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-03 11:59:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-03 12:15:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony