ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVI/270/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/270/2022

Szczegóły informacji

XXXVI/270/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXVI

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty publikacj

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 23, opublikowano dnia: 2023-01-03

Tytuł aktu:

w sprawie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r poz. 559 - z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 679 – z późn. zm.), Rada Gminy w Trzebiechowie uchwala co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach Mieszkowo, Głuchów i Podlegórz:
 
L.P.
Rodzaj usługi
Cena brutto w zł
1
Opłata z miejsce grzebalne
 
Grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej na okres 20 lat
311,72 zł
Grób ziemny pojedynczy na jedną urnę na 20 lat
203,29 zł
Grób ziemny podwójny dla osoby dorosłej na okres 20 lat
338,82 zł
Grób ziemny czteromiejscowy (rodzinny)
1 246,87 zł
Grób ziemny urnowy dwumiejscowy (w pionie) na okres 20 lat
338,82 zł
Grób ziemny urnowy dwumiejscowy (w poziomie) na okres 20 lat
338,82 zł
Grób ziemny dla dziecka do lat 6 na okres 20 lat
169,41 zł
Opłata za pochowanie w istniejącym grobie ziemnym urny z prochami
81,32 zł
Opłata za pochowanie w istniejącym grobie ziemnym zwłok w trumnie
243,95 zł
Opłata za dochowanie w istniejącym grobie urny z prochami pochodzącymi z ekshumacji
81,31 zł
Opłata za dochowanie w istniejącym grobie trumny z prochami pochodzącymi z ekshumacji
243,95
Opłata za dochowanie urny z prochami w istniejącym kolumbarium
81,31 zł
Grobowiec podziemny
2 468,66 zł
2
Opłata za miejsce pod grób murowany
 
Pojedynczy na okres 20 lat
677,65 zł
Rodzinny w pionie dwumiejscowym na okres 20 lat - przeznaczonego do pomieszczenia dwóch trumien jedna na drugą
1 355,30 zł
Rodzinny w poziomie dwumiejscowym na okres 20 lat - przeznaczonego do pomieszczenia dwóch trumien jedna obok drugiej
1 355,30 zł
Rodzinny w poziomie dwumiejscowym na okres 20 lat - przeznaczonego do pomieszczenia dwóch trumien obok siebie uwzględniając dwie kondygnacje
1 355,30 zł
Grób murowany na urnę
355,75 zł
Grób murowany na urnę rodzinną
415,04 zł
Grób murowany pionowy - kolumbarium na 1 lub dwie urny
415,04 zł
Grób murowany pionowy - kolumbarium na 3 do 8 urn
592,92 zł
3
Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego*
 
Grób ziemny pojedynczy na okres 20 lat
542,12 zł
Grób ziemny podwójny na okres 20 lat
1 084,24 zł
Grób ziemny czteromiejscowy na okres 20 lat
2 168,47zł
Grób murowany pojedynczy na okres 20 lat
542,12 zł
Grób murowany podwójny na okres 20 lat
1 084,24 zł
4
Opłata za przedłużenie miejsca grzebalnego
 
Grób murowany na kolejnych 20 lat, liczona od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty
311,72 zł
Grób ziemny jednomiejscowy na kolejnych 20 lat, liczona od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty
311,72 zł
Grób ziemny dwumiejscowy na kolejnych 20 lat, liczona od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty
311,72 zł
Opłata za przedłużenie miejsca na cmentarzu, na którym dysponent grobu wybudował kolumbarium
415,04
Grób ziemny dla dziecka do lat 6
135,53 zł
5
Opłata eksploatacyjna (płacona jednorazowo przy pochówku na okres 20 lat, tj. utrzymanie czystości
i porządku na cmentarzu, wywóz nieczystości stałych
219,60 zł
6
Opłata za wjazd na cmentarz przy wykonaniu ekshumacji, rozbiórce lub budowie pomnika (nie dotyczy pochówku)
81,32 zł
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/262/2022 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów.
 
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od daty publikacji.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-03 16:19:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-04 14:16:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-04 15:33:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony