ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Trzebiechów
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVI/268/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/268/2022

Szczegóły informacji

XXXVI/268/2022

Rodzaj: Uchwała

Status:  

Sesja: XXXVI

Kadencja: 2018 - 2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 22, opublikowano dnia: 2023-01-03

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów

Na podstawie:

Na podstawie art. 6k ust. 1 i ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1297) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. Ustala się metodę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 
2. Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.
3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w wysokości 35 zł miesięcznie od osoby.  
 
§ 2. 1. Dla nieruchomości, wyłączonych z konieczności podpisania indywidualnej umowy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 
1) ustala się stawkę miesięczną opłaty za odbiór odpadów, za pojemnik:
a) o pojemności 120 l – w wysokości 7,60 zł,
b) o pojemności 240 l – w wysokości 15,20 zł, 
d) o pojemności 1100 l – w wysokości 69,80 zł, 
e) o pojemności 7000 l – w wysokości 444,50 zł.
2) ustala się stawkę miesięczną opłaty za odbiór odpadów, za worek:
a) o pojemności 120 l- w wysokości 21,60 zł.
2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno– wypoczynkowe użytkowanych jedynie przez część roku ustala się ryczałtową roczną stawkę opłaty w wysokości 192,00 zł.
 
§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowiącą trzykrotność opłaty stawki określonej w § 1 ust. 3, § 2 ust. 1 i 2.
 
§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/190/2021 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów (Dz. U. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 1924).
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiechów.
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Trzebiechów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Ćwiertniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-03 16:13:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Koteluk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-04 14:14:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Koteluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-04 15:33:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony